Сезон 2018 отчита положителен ръст при чуждестранните туристи